THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác THADS, trong năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện sát sao, hiệu quả.


Tập trung xử lý xong án chủ động

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, THAHC năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chủ đề “Bảo đảm thủ tục, công tâm phục vụ, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác”. Để thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác THADS, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ cho biết, Cục đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện sát sao, hiệu quả.

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 1
 Đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành THADS

Theo ông Hùng, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xử lý xong án chủ động, thi hành các khoản tiền cho Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, không để kéo dài đến cuối năm như trước đây. “Nếu làm như những năm trước thì đến cuối năm tỷ lệ án đạt nhưng tỷ lệ từng giai đoạn không đạt. Nên năm nay Cục chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện triệt để từ những tháng đầu năm.

Theo đó, tỷ lệ về việc tăng lên đáng kể”, ông Hùng nói. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận việc thi hành án; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Cục đảm bảo công khai các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá, đảm bảo việc chọn lựa các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá đúng quy định: Trước khi chọn lựa, có quy trình chặt chẽ đảm bảo khách quan, công bằng về tiêu chuẩn, năng lực, tổ chức thẩm định, đấu giá. Trong những trường hợp cần thiết, Cục ban hành các tiêu chí phụ ngoài các tiêu chí do Tổng cục quy định. Cục còn chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giao chỉ tiêu cụ thể, gắn liền với trách nhiệm và đánh giá công chức. “Yêu cầu các Chấp hành viên có biểu hiện lơ là trong tác nghiệp THA phải viết bản cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nếu thiếu trách nhiệm dẫn đến không đạt chỉ tiêu sẽ là cơ sở đánh giá công chức”, ông Hùng khẳng định.

Ngoài ra, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Chấm dứt tình trạng Chấp hành viên thiếu tích cực, kéo dài việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Những vụ việc có điều kiện phải được thi hành nghiêm túc; những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắt phải báo cáo kịp thời về Cục THADS, sau khi được cho ý kiến chỉ đạo phải thi hành ngay.

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 2
 Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Cục đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, bám sát vào từng đầu việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả”.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, Cục còn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan THADS định kỳ trực tiếp tiếp công dân; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

·Đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra

Theo ông Hùng, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường vì vậy cũng phải hết sức cảnh giác. Để rút ngắn thời gian và không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện các bản án, “khi tình huống đại dịch xảy ra thì áp dụng tiếp nhận đơn yêu cầu của công dân bằng hình thức trực tuyến. Về tác nghiệp thì tập trung vào việc sắp xếp hồ sơ, đánh bút lục, xác minh theo đường bưu điện, nói chung là chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khi dịch tạm lắng xuống là triển khai cưỡng chế ngay”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Cục THADS TP Cần Thơ đã đề ra 13 nhiệm vụ cần thực hiện: Theo đó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao; Ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, phân loại án chính xác, đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ tín dụng, ngân hàng; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Tăng cường hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Theo báo cáo, mặc dù do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS nhưng kết quả công tác THADS của Cục THADS TP Cần Thơ về cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số việc phải thi hành là 11.683 việc, trong đó 7.867 việc có điều kiện thi hành. Đã thi hành xong 4.102 việc, đạt tỷ lệ 52,14% (so với cùng kỳ năm trước tăng 88 việc tương ứng 2,2%, tăng 7,9 % về tỷ lệ). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là gần 4.197 tỷ đồng; trong đó hơn 1.627 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Đã thi hành xong hơn 314 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,34% (so với cùng kỳ năm trước tăng gần 70 tỷ, tăng 2,69% về tỷ lệ).

THADS TP Cần Thơ: Đa dạng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ảnh 3
 Nhiều cán bộ, công chức ngành THADS không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Trong 6 tháng đầu năm, Cục THADS TP đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra các đơn vị trực thuộc, theo đó kiểm tra toàn diện 2 đơn vị và kiểm tra chuyên đề 04 đơn vị; kết quả đã thực hiện kiểm tra toàn diện 1 đơn vị và chuyên đề 2 đơn vị (tất cả đã có kết luận). Cục đã tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết, văn bản về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của từng cán bộ, công chức đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy các cơ quan THADS  từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả hơn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sâu sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt,…. có được kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng Cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các ban ngành hữu quan. Phần đông cán bộ, công chức có trách nhiệm cao trong công tác, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm