THADS TP. Hồ Chí Minh: Cần ưu tiên nguồn lực nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng

(PLVN) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tại buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ và công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự cùng đoàn làm việc của Tổng cục THADS còn có các đồng chí là Vụ trưởng các vụ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, vụ Kiểm tra và Khiếu nại tố cáo cùng các đồng chí chuyên viên thuộc Tổng cục THADS.

Về phía Cục THADS thành phố có đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS thành phố, các đồng chí Phó Cục trưởng Cục thi hành án TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục THADS 24 quận/huyện trên địa bàn TP và toàn thể công chức, người lao động Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo Cục, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành của thành phố, công tác THADS trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tổ chức, bộ máy không ngừng được củng cố, kiện toàn...cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

Năm 2018, Cục THADS TP là 1/20 địa phương hoàn thành 4/4 chỉ tiêu được giao, qua đánh giá toàn diện các mặt công tác, Cục THADS TP được xếp hạng A. Công tác THADS trên địa bàn TP 06 tháng đầu năm 2019, được triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Với tổng số vụ thụ lý rất lớn, trên 79.000 việc và 58.000 tỷ đồng, các cơ quan THADS trên địa bàn đã thi hành xong 26.515 việc (đạt tỷ lệ 48,49%) và 5.434 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 21,25%), tăng 01,26% về việc và 8,80% về tiền so với cùng kỳ năm 2018. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan án tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm chỉ đạo giải quyết, đạt những kết quả khả quan. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thi hành án được tăng cường... 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế ví dụ như với số lượng án lớn, phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp ....Trong quá trình tổ chức thi hành án, địa phương gặp phải một số khó khăn, vướng mắc chung như: số việc, tiền thụ lý tăng cao hàng năm, trong khi thực hiện chủ trương cắt giảm biên chế, gây áp lực không nhỏ cho công tác THADS... 

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan THADS trên địa bàn.  Tổng cục trưởng cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục THADS thành phố khẩn trương tổ chức sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá thực chất kết quả công tác, những tồn tại, hạn chế cần chỉ đạo khắc phục. Từ đó đề ra giải pháp quyết liệt trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; 

THADS TP. Hồ Chí Minh: Cần ưu tiên nguồn lực nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng ảnh 1

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục THADS, các Chi cục THADS phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát Chấp hành viên tổ chức thi hành án; Tập trung chỉ đạo rà soát, xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, quyết liệt tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án cùng cấp.

Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thi hành án nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, công tác thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác nghiệp vụ; Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong hoạt động nội bộ, việc thực hiện công vụ của công chức, đặc biệt là kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp kéo dài; các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan Trung ương chuyển đến. Đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, chuẩn bị các điều kiện liên quan (biên bản, hồ sơ, tài liệu…) phục vụ Kế hoạch giám sát của Ban Dân nguyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Kế hoạch số 48/KH-BDN ngày 12/02/2019); 

 Chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn tổ chức rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành án trên địa bàn, chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin góp phần rút ngắn thời gian tổ chức THADS và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay như phần mềm quản lý THADS, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số..Đồng thời, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các vụ việc THADS, nhất là trong tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp; các vụ việc tham nhũng kinh tế ,trọng điểm, phức tạp, kéo dài và trong kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên địa bàn./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm