THADS TP Hồ Chí Minh: Sẽ thực hiện nhiều giải pháp đột phá

(PLVN) -Mới đây, Cục THADS TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2020, Cục THADS Thành phố phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống.

Theo đó tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan THADS Thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nỗ lực bứt phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng và Kế hoạch trọng tâm công tác THADS năm 2020. Tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển chung của hệ thống; Đồng thời, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và tổng kết các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong đơn vị, trong Hệ thống các cơ quan THADS và toàn Ngành Tư pháp tại Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

THADS TP Hồ Chí Minh: Sẽ thực hiện nhiều giải pháp đột phá ảnh 1
 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo 30 đơn vị thuộc Cục THADS thành phố gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện đã cùng ký giao ước thi đua năm 2020. theo chủ đề: “Hệ thống THADS đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V”

Theo đó, các cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giải pháp đột phá, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra nâng cao chất lượng công tác. Nâng cao chất lượng thi hành các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, đặc biệt tập trung vào các vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước có giá trị lớn, dư luận xã hội quan tâm.

THADS TP Hồ Chí Minh: Sẽ thực hiện nhiều giải pháp đột phá ảnh 2
 

Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020. Tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Thông qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm mới, hiệu quả để từ đó nhân rộng toàn cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố. Tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Hệ thống của Thành phố.

Trước đó, Cục Thi hành án cũng thông qua kế hoạch phân bổ biên chế cho các đơn vị toàn hệ thống THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Việc phân phân bổ biên chế căn cứ vào Quyết định giao Chỉ tiêu biên chế của Tổng Cục THADS và dựa trên tình hình thực tế của các đơn vị; lượng việc, giá trị... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm