Tháng 10-2021: Hàng loạt chính sách mới về thuê, mua nhà ở xã hội có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
ANTD.VN - Hướng dẫn xác định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội, quy định mới về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình, tăng định mức chi phí quản lý dự án đầu từ xây dựng là những chính sách mới về xây dựng có hiệu lực từ tháng 10 tới.

ANTD.VN - Hướng dẫn xác định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội, quy định mới về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá an toàn công trình, tăng định mức chi phí quản lý dự án đầu từ xây dựng là những chính sách mới về xây dựng có hiệu lực từ tháng 10 tới.

Thông tư 09/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1-10.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quy chế quản lý sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở...

Ban hành kèm theo thông tư này là các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mới, thay thế cho các mẫu ban hành kèm Thông tư 20/2016/TT-BXD, gồm:

- Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư này. Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học sinh trường dân tộc nội trú công lập sẽ sử dụng mẫu đơn số 10 về thuê nhà ở xã hội.

Thông tư 09/2021 cũng bỏ yêu cầu người mua lại nhà ở xã hội phải được Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người này chưa hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

- Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở: Áp dụng với các đối tượng là người có công với cách mạng, người lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ… Như vậy, so với quy định cũ, Thông tư 09 đã quy định cụ thể, rõ ràng các đối tượng sử dụng mẫu này.

Tháng 10-2021: Hàng loạt chính sách mới về thuê, mua nhà ở xã hội có hiệu lực ảnh 1

Nhu cầu của người dân về nhà ở xã hội còn khá lớn (ảnh minh họa)

Theo Thông tư 10/2021/TT-BXD, từ 15-10, chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình gồm: Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ; Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động...

Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, gồm: Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình; Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình; Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).

Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng nêu rõ, từ 15-10, định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với Thông tư 16/2019/TT-BXD, cụ thể: Chi phi quản dự án của công trình dân dụng ≤ 10 tỷ đồng, tăng lên là 3,446 %( theo Thông tư 16/2019/TT-BXD chỉ là 3,282%). Bên cạnh đó, các công trình còn lại như công trình công nghiệp, giao thông, kỹ thuật… đều được tăng tỷ lệ %.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm