Thanh Hóa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

(PLVN) -Sở Tư pháp Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2020. 

Theo đó, thông qua kiểm tra nhằm nắm bắt thực tiễn áp dụng pháp luật, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn lìền với đất, những bất cập của pháp luật hiện hành, từ đó kịp thời đề ra những biện pháp khắc phục, tháo gỡ cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, từng bước đưa công tác đăng ký giao dịch bảo đảm của địa phương vào nề nếp, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào những nội dung dễ xảy ra sai sót trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đồng thời xác định, kiểm tra việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng (nếu có) các giao dịch bảo đảm bằng tài sản khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu tại các đơn vị: huyện Thạch Thành, huyện Vĩnh Lộc, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Nông Cống. Kế hoạch cũng nêu rõ cách thức, thời gian, địa điểm…tiến hành kiểm tra. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm