Thanh Hoá chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc cho công tác bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến ngày 2/4 , tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3.982 khu vực bỏ phiếu, hoàn thành việc thành lập 3.982 tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, tập trung, kịp thời lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hóa đã thành lập Ủy ban bầu cử các cấp; quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn, dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp. 

Thanh Hoá chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc cho công tác bầu cử ảnh 1
 Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, bàn giao danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để tiến hành các bước hiệp thương tiếp theo

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở ba cấp đúng thời gian, quy định pháp luật. Diễn đàn hội nghị hiệp thương dân chủ, khách quan, đại đa số các thành viên tham dự hội nghị thống nhất với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND cùng cấp chuẩn bị.

Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gấp 2,5 lần, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII gấp 2,7 lần số lượng đại biểu được bầu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã trong tỉnh Thanh Hóa cũng đã thỏa thuận, thống nhất giới thiệu 2.357 người tham gia ứng cử để bầu 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 32.885 người ứng cử để bầu 13.272 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng đã tổ chức tập huấn cho các địa phương về nghiệp vụ tổ chức hội nghị lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với cán bộ chủ chốt của tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 25/3, các địa phương bắt đầu tiến hành lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến sẽ hoàn thành xong trước ngày 10/4.

Hiện nay UBND các xã, phường, thị trấn đang khẩn trương rà soát, lập danh sách cử tri theo quy định; đảm bảo phương thức và thể thức lập theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh, một số địa phương đã hoàn thành lập và đang tổ chức in danh sách để chuẩn bị niêm yết.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý trong chuẩn bị nhân sự cần nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng kết hợp tốt yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu, quan tâm tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài Đảng; hướng dẫn công dân chỉ nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định.

Thanh Hoá chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc cho công tác bầu cử ảnh 2
Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu làm việc tại Thanh Hoá. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Trước đó, 4/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 24/TB-UBBC về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 14 đại biểu (bằng số đại biểu Quốc hội Khóa XIV); số đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 85 đại biểu (ít hơn 10 đại biểu so với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021). Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội là 5 đơn vị. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 27 đơn vị.

Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.

Cùng chuyên mục
Hình minh họa

Cải cách mạnh mẽ thể chế để nâng tầm hội nhập quốc tế

(PLVN) - Để những chủ trương và giải pháp về hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế theo hướng đồng hành, tạo ra những lợi ích để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới.

Đọc thêm