Thanh Hoá: Đẩy mạnh công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

(PLVN) -Trong 2 năm qua, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 6 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL).

Thanh Hoá: Đẩy mạnh công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Sở Tư pháp, sau 2 năm thực hiện triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL gắn với XDNTM, nhìn chung cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và nội dung đánh giá các tiêu chí CTCPL; tích cực hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đánh giá các tiêu chí CTCPL; bố trí phân công công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL gắn với kiệm toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tư pháp. Qua đó, thực hiện tốt các tiêu chí, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội tiếp cận pháp luật và vận dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong 2 năm qua, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 6 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL; trực tiếp ban hành kế hoạch và các công văn triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ đánh giá xã, phường, thị trấn đạt CTCPL. Tại các huyện, thị xã, thành phố cũng ban hành 79 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL; Sở Tư pháp và 27 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép quán triệt, phổ biến và tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp từ huyện xuống cơ sở. Tăng cường phối hợp với với ngành nông nghiệp, văn phòng điều phối chương trình XDNTM cùng cấp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định và đề xuất giải pháp thực hiện các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng cấp xã đạt CTCPL gắn với đánh giá xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 459/635 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt CTCPL, 55 xã đạt CTCPL được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân sau 2 năm triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL gắn với XDNTM tại các địa phương; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL ngày một hiệu quả hơn, như: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng đến mọi đối tượng. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về CTCPL; bảo đảm nguồn lực, kinh phí cho công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cấp xã đạt CTCPL; ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn về XDNTM, trong đó có tiêu chí TCPL để phát hành đến cán bộ, nhân; thực hiện sơ kết, báo cáo, đề xuất, khen thưởng về công tác XDNTM, TCPL theo quy định. Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp đã quán triệt, triển khai Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp về dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định 14/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm