Thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về bảo vệ môi trường

(PLVN) - Đầu phiên họp sáng nay, 21/6, với 91,99% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết tại phiên họp.
Các đại biểu ấn nút biểu quyết tại phiên họp.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh làm Phó đoàn.

Mục đích giám sát bao gồm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường;

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

Đồng thời, Đoàn giám sát kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Đối tượng giám sát bao gồm Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát bao gồm việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cũng tại phiên họp, với 457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,84% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi). Luật Lưu trữ (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua gồm 8 chương, 65 điều, quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;nghiệp vụ lưu trữ;tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Đọc thêm