Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dự Lễ khởi công dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Huế.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dự Lễ khởi công dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Huế.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở KHĐT, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc được đặt ở TP. Huế, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho Trung tâm. Đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại về Trung tâm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được giao chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến Trung tâm sẽ có 47 biên chế viên chức và hợp đồng lao động. Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp.

Trung tâm sẽ có Ban Giám đốc và có 3 phòng chuyên môn gồm phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư và phòng Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Đọc thêm