Thành phố Cam Ranh đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid - 19.

(PLVN) -Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.Cam Ranh vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống dịch Covid – 19. 

Theo đó, Hội đồng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Hội đồng, Chủ tịch UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống dịch Covid – 19. Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh dịch, cố ý khai báo thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp cách ly y tế…Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính hiện đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, kết hợp hướng dẫn các bước thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố và của tỉnh để tăng cường tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm