Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Luật mới mở ra cơ chế ủy thác tài sản tại nhiều địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật.

Sáng 24/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì buổi họp báo.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 luật, gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là Điều 9 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56 và 57 Luật Thi hành án dân sự theo hướng: làm rõ hơn trường hợp “ủy thác thi hành án từng phần” (điểm b khoản 1 Điều 55) trên cơ sở luật hóa các nội dung trước đây giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản (khoản 2 Điều 55, khoản 2 Điều 57).

Đối với cơ chế ủy thác xử lý tài sản, Luật quy định rõ căn cứ ủy thác xử lý tài sản, cụ thể: Trường hợp bản án, quyết định tuyên kê biên, phong tỏa hoặc tuyên xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án mà tài sản ở nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản trên địa bàn, đồng thời có thể ủy thác xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản. Luật còn quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác xử lý tài sản.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho hay, việc quy định ủy thác tài sản 1 lần cho 1 vụ việc gây khó khăn cho quá trình thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tạo kẽ hỡ thất thoát tài sản. Việc mở ra cơ chế ủy thác tài sản tại nhiều địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà thông tin thêm: Thời gian qua công tác thu hồi tài sản tham nhũng thấp, mặc dù những năm gần đây có tiến bộ, song tính trung bình chỉ thu hồi được khoảng 10% tài sản tham nhũng. Chính phủ đã phát hiện ra điểm nghẽn quan trọng, trong lần sửa đổi này đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn - đó là theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, phải xử lý tài sản xong trên địa bàn thì cơ quan thi hành án dân sự mới được ủy thác thi hành án trên các địa phương khác.

Nếu trung bình mỗi vụ việc thi hành án phải mất khoảng 6 tháng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Đức Hồng Hà dẫn chứng thì có 5 vụ việc sẽ phải kéo dài đến 3 năm. Do đó, Luật sửa đổi 9 Luật lần này đối với Luật Thi hành án dân sự đã bổ sung cơ chế mới là cơ chế xử lý tài sản đồng thời trên nhiều địa phương có tài sản, sẽ khắc phục điểm nghẽn trong thu hồi tài sản tham nhũng, vừa chậm vừa thấp như thời gian vừa qua.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19; đơn giản hoá thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Luật có 11 điều, gồm: 09 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật hiện hành, 01 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 01 điều quy định về hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết kỹ thuật lập pháp một luật sửa nhiều luật trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 chỉ được áp dụng trong những trường hợp cấp bách để xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc đã được nhận định rõ trong các Luật.

Để dễ áp dụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiến hành hợp nhất các văn bản theo quy định Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL.

Tới đây, Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan sẽ tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật để cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp để họ hiểu được nội dung Luật. Thứ trưởng nhấn mạnh để đưa Luật vào cuộc sống thì vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí rất quan trọng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm