Thể chế đầy đủ và kịp thời các chủ trương của Đảng về pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy

(PLVN) - Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Vụ, xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, đóng góp ngày càng tích cực vào những kết quả công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Chi ủy Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhiệm kỳ mới.

Chi ủy Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nhiệm kỳ mới.

Trong điều kiện khối lượng công việc chuyên môn là rất lớn, Chi bộ, cấp ủy đã duy trì chế độ sinh hoạt Đảng có nề nếp, đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng và những quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung sinh hoạt ngày càng thực chất, thường xuyên quán triệt và chú trọng nghiên cứu chuyên sâu các văn kiện có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng pháp luật, thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên trong Chi bộ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng hơn; các đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, giúp Bộ thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò "gác cổng" tin cậy hơn cho Chính phủ, Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực luật công. 

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trình độ chuyên môn khá đồng đều, thông qua công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Vụ đã làm tốt công tác bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt là đã góp phần thể chế đúng, đầy đủ và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mang tính hệ thống, liên ngành trong thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy  ngày càng được khẳng định và tạo được niềm tin với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong và ngoài Bộ…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm