Thế hệ trẻ mong muốn được lãnh đạo “dành thời gian”

(PLO) - Nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... tác động mạnh mẽ đến thanh thiếu niên.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh

Với những nguy cơ, thách thức của thời cuộc đối với thế hệ trẻ, bài tham luận của Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh tại ĐH XII sáng nay (23/1) cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ để họ có đủ khả năng đương đầu, vượt qua và góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược, cần được đầu tư đúng mức, Bí thư TƯ Đoàn cho rằng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng.

Thế hệ trẻ mong muốn được lãnh đạo “dành thời gian” ảnh 1
 Cần quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đồng thời quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa, nơi vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ; bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là đầu tàu dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên...

Đặc biệt, “các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, dành thời gian tham dự các hoạt động của thanh thiếu nhi; gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ” – Bí thư TƯ Đoàn trân trọng đề nghị. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm