Thêm tuổi thêm duyên

(PLVN) - Thêm tuổi thêm duyên là một chiếc hộp Pandora, một chuyên luận về tự do, về cách thấu hiểu bản thân và trở thành đồng minh tuyệt vời nhất của chính mình. Với các tác giả của cuốn sách này, thay đổi lớn nhất khi bước qua tuổi bốn mươi là sự thanh thản có được nhờ học cách sống với thực tại.
0:00 / 0:00
0:00