Thí điểm xét nghiệm ma túy cho học sinh, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trước mắt sẽ thí điểm xét nghiệm ma túy cho học sinh, sinh viên tại 30 tỉnh/thành phố.
Tuyên truyền phòng chống ma tuý trong trường học ở An Giang.
Tuyên truyền phòng chống ma tuý trong trường học ở An Giang.

Mục đích của kế hoạch nhằm chi tiết hóa từng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả các nhóm công việc thuộc 5/9 nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2021.

Về nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng chống ma túy trong trường học, nhiệm vụ này cần được triển khai tới 63 tỉnh/thành phố trong cả nước thông qua hình thức khảo sát bằng phiếu và sử dụng bộ công cụ. Yêu cầu tại mỗi tỉnh/thành phố lựa chọn một số trường học đại diện cho cấp học (chọn mẫu chuẩn) để khảo sát.

Các chuyên gia sử dụng mẫu phiếu và bộ công cụ khảo sát mới (sau khi điều chỉnh, bổ sung một số nội dung vào mẫu phiếu và bộ công cụ đã được triển khai trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua) để triển khai, bảo đảm phù hợp với Luật Phòng chống ma túy hiện hành. Viện PSD chủ trì, phối hợp với các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tại địa phương để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tại địa phương được lựa chọn khảo sát cần tập trung tổ chức việc khảo sát, bảo đảm kết quả thực chất. Viện PSD cần chủ động thành lập các Nhóm công tác để phối hợp triển khai tại các địa phương và phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong các Nhóm công tác. Sau quá trình khảo sát, yêu cầu Viện PSD gửi báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát về Bộ GD&ĐT.

Về nhiệm vụ tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống AIDS, ma túy mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Đội của các nhà trường trên toàn quốc, Bộ yêu cầu tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, ý kiến của đại diện một số Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn TP Hà Nội để bổ sung, biên tập, hoàn thiện một số bộ tài liệu tuyên truyền, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên; cho cán bộ Đoàn, Đội trong các nhà trường.

Về nhiệm vụ xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học, nhiệm vụ này cần được triển khai dưới nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp và thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học tại mỗi địa phương.

Về nhiệm vụ phối hợp thí điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể (thông qua xét nghiệm nước tiểu) cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, nhiệm vụ này sẽ được triển khai thí điểm tại 30 tỉnh/thành phố và tại mỗi tỉnh/thành phố sẽ lựa chọn một số trường học để triển khai thí điểm.

Về nhiệm vụ triển khai bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh, bộ tài liệu này cần được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến (tùy diễn biến của đại dịch Covid-19).

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia, Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống ma túy, phòng chống AIDS, mại dâm, tệ nạn xã hội.

Cụ thể, Bộ sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; tuyên truyền, tập huấn phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc phối hợp với một số địa phương tổ chức thí điểm xét nghiệm chất ma tuý cho HSSV trong trường học, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai bộ tài liệu kỹ năng phòng, chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh; nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho sinh viên; xây dựng và triển khai dự án “Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hóa; xây dựng, triển khai kế hoạch can thiệp, phòng ngừa nghiện ma túy cho thanh, thiếu niên, HSSV.

Đọc thêm