Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá.

Căn cứ thông báo đấu giá tài sản số 16/TB- GROUP,  ngày 24/02/2021 và Quy chế đấu giá tài sản số 17/QĐ-GROUP ngày 24/02/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Ngày 25/02/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group có đăng Thông báo đấu giá tài sản theo quy định hiện hành, tài sản đấu giá là: Toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất số 01, tờ bản đồ số 490-419-9-(12) của Công ty Cổ phần kinh doanh XNK Việt Tú, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BU 623915, diện tích 7.324,5,0m2 đất khu công nghiệp (Xây dựng Kho chứa hàng nông sản xuất khẩu và xưởng sơ chế hàng nông sản theo Dự án được duyệt) trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu theo dự án được duyệt), thời hạn sử dụng đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2064, tài sản gắn liền trên đất gồm nhà kho chứa hàng, diện tích xây dựng 1.675,5m2, địa chỉ tài sản tại lô F18, đường Phùng Hưng, khu công nghiệp Đông Phố Mới, xã Vạn Hòa, thành Phố Lào Cai.

Cuộc đấu giá tổ chức: 10h00 ngày 04/03/2021, tại Nhà khách số 1; Địa chỉ: Số 001, đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân , TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, do yếu tố khách quan nên Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá từ 10h00 ngày 04/03/2021 sang 10h00 ngày 11/03/2021.

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng theo Thông báo./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA GROUP

Cùng chuyên mục

Đọc thêm