Thông báo lấy ý kiến đối với đề nghị xét tặng “Huân chương Lao động” hạng nhất cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Ngày 26/3/2020, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp (Vụ Thi đua – Khen thưởng) nhận được Tờ trình số 133/TTr-PLVN của Báo Pháp luật Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, trình Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động” hạng nhất cho Báo Pháp luật Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình xã hội hoá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông báo lấy ý kiến đối với đề nghị xét tặng “Huân chương Lao động” hạng nhất cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ, ngành đối với trường hợp đề nghị xét khen thưởng, thông báo này được đăng để Nhân dân biết và cho ý kiến đối với đề nghị xét tặng “Huân chương Lao động” hạng nhất cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam.

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, qua Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp), địa chỉ: số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm