Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long.

Nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1.Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, ngày 26/10/2020.

2. Địa điểm tổ chức: 

Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long: Cụm Công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

3. Điều kiện dự họp: 

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông được lập ngày 09/10/2020; cổ đông ủy quyền được hợp pháp theo mẫu ủy quyền kèm theo thông báo mời họp phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long.

4. Nội dung cuộc họp:

- Đại hội đồng cổ đông thông  qua Nghị quyết về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty bằng phát hành thêm cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu, giai đoạn 2014 - 2020;

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long theo hình thức gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2020.

6. Tài liệu cuộc họp: 

Tài liệu cuộc họp đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo địa chỉ của cổ đông được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông (Danh sách cổ đông và địa chỉ kèm theo thông báo này).

Ngoài ra, các cổ đông có thể tải tài liệu cuộc họp trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.nuocsachthuylong.com.vn

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ảnh 1
 
Cùng chuyên mục
Cải thiện lupus ban đỏ nhờ bộ đôi Kim Miễn Khang & Explaq

Cải thiện lupus ban đỏ nhờ bộ đôi Kim Miễn Khang & Explaq

Lupus ban đỏ là bệnh mạn tính có thể gây biến chứng trên thận, tim, hệ thần kinh,... Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị lupus ban đỏ. Đặc biệt, xu hướng kết hợp sử dụng thảo dược được giới chuyên gia khuyên dùng để hỗ trợ cải thiện bệnh. Tiêu biểu như bộ đôi thảo dược Kim Miễn Khang & Explaq

Đọc thêm