Thông báo thi tuyển viên chức

0:00 / 0:00
0:00
THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Căn cứ Công văn số 135/KH-TVTKTHHT ngày 12/6/2024 của Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống - Cục Bưu điện Trung ương năm 2024.

Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống xin thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 13/7/2024 cho 04 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên vào 04 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I. Số lượng viên chức tuyển dụng:

STT

Vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng

Phòng/ban cần tuyển dụng

Địa điểm làm việc

1

Vị trí 01

Chuyên viên quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông, CNTT, ATTT

02

Phòng Tư vấn thiết kế

Hà Nội

2

Vị trí 02

Chuyên viên khai thác, đối soát, tổng hợp dịch vụ BCCC

02

Phòng Tổng hợp

Hà Nội


Tổng cộng

04II. Nội dung, phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian nhân phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 13/7/2024.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Tại Hà Nội: Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống - Cục Bưu điện Trung ương, số 1A, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thức nhận phiếu: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Chi tiết thông tin tuyển dụng viên chức chức và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo cổng thông tin điện tử Cục Bưu điện Trung ương: www.cpt.gov.vn.

TRUNG TÂM TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Đọc thêm