Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô

(PLO) - Cục Hàng không Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô như sau:

1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

1.1.Tên đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam

1.2.Địa chỉ: 119 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

2.Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá

2.1. 01 xe ô tô con PROTON WIRA 05 chỗ - Biển kiểm soát: 80B-1524

- Nước sản xuất: Malaysia

- Năm sản xuất: 1996

- Công suất xe: 1.6

- Số khung: PL1C98SNLTB-900174

- Số máy: 4G92PDS8207

2.2. 01 xe ô tô con TOYOTA COROLA 05 chỗ - Biển kiểm soát: 80B-0117

- Nước sản xuất: Nhật bản

- Năm sản xuất: 1992

- Công suất xe: 1.6

- Số khung: AE101-3025151

- Số máy: 4A-F093951

2.3.  Chất lượng:  Chất lượng các tài sản đấu giá đã được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số 012006/2018/CT-AIC ngày 20/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam.

3. Giá khởi điểm:

3.1. Xe ô tô PROTON 05 chỗ - Biển kiểm soát 80B-1524: 48.000.000 đồng

(bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng)

3.2. Xe ô tô COROLA 05 chỗ - Biển kiểm soát 80B-0117: 50.000.000 đồng

(bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Hà Nội, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở, có tối thiểu 05 hợp đồng bán đấu giá tài sản  với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong thời hạn 03 tháng gần nhất,

có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; thẻ Đấu giá viên.

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

4.5.  Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.6. Cung cấp hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá.

5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức

- Thời gian nhận hồ sơ : Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, số 119 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, TP Hà Nội (đầu mối tiếp nhận: liên hệ chị Lan phòng 203 tầng 2)

Số điện thoại: : 024.38272282

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và CMND.

  • Lưu ý:  Sẽ có văn bản thông  báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Đối với những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn lại hồ sơ.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm