Lâm nghiệp Ia H’Drai: Nơi gìn giữ lá phổi xanh tỉnh Kon Tum

(PLVN) - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai (Kon Tum) trong năm 2018 là đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, việc hạn chế tối đa nạn phá rừng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng cũng từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ lá phổi xanh tại tỉnh Kon Tum.

Quán triệt thực hiện theo Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cùng các Chỉ thị 03, Chỉ thị 07, Chỉ thị 09 của UBND tỉnh Kon Tum về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, năm 2018 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Con số kết quả?

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công ích đạt được những con số đáng ghi nhận. 

Cụ thể, đơn vị đã chủ động và  phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức 18 đợt tuần tra, truy quét đã phát hiện và lập biên bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý 2 vụ chặt phá rừng với diện tích 6,17 ha; tuần tra, truy quét hơn 11 vụ khai thác, vận chuyển, cất giấu gỗ trái phép với khối lượng 564.691 m3 các loại. 

Bên cạnh đó, công ty Lâm nghiệp Ia H’Drai cũng luôn tích cực yêu cầu và ngăn chặn những lượt xe máy cày, xe máy độ chế và người dân có khả năng xâm hại đến tài nguyên rừng. Liên quan đến vấn đề này, Công ty cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm trong và ngoài lâm phần quản lý.

Song song trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công ích, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, công nhân viên và người lao động bán sát địa bàn phụ trách, nắm bắt tình hình và phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng. Phối hợp với UBND các xã Ia Dom, Ia Tơi, các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức truy quét để ngăn chặn, xử lý nạn chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ, vận chuyeẻn, cất giấu lâm sản trái phép.

Trong năm 2018, đơn vị cũng đã tiến hành giao khoán 152.194 ha rừng (dự kiến 181.611 ha năm 2019) cho 3 cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Ia Dom và Ia Tơi tổ chức bảo vệ.  Điều này vừa góp phần xóa đói, giảm nghèo cho địa phương, vừa hạn chế được tình trạng người dân vi phạm công tác bảo vệ rừng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, công ty đã lập và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thực hiện trong năm 2018 là 73.534 triệu đồng, trong đó, lợi nhuận ước đạt khoảng 280 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước là 155 triệu đồng. Phấn đấu trong năm 2019, chỉ tiêu đặt ra cho mức thu nhập bình quân của người lao động sẽ đạt khoảng 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Tập thể đoàn kết!

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra một cách xuất sắc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai luôn quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn. 

Đồng thời, việc đánh giá cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị một cách nghiêm túc, khách quan, khoa học. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với những cán bộ có thiếu sót, khuyết điểm và biểu dương những cán bộ tốt, tạo điều kiện phát triển cho những cán bộ trẻ có năng lực. Cụ thể, trong năm 2018, đơn vị đã xử lý kỷ luật 12 trường hợp, trong đó khiển trách 01 trường hợp và 11 trường hợp bằng hình thức cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng lương. Về công tác thi đua, đơn vị đã khen thưởng 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Luôn phấn đấu xây dựng và gìn giữ một tập thể đoàn kết, công ty Lâm nghiệp Ia H’Drai tích cực quan tâm đến công tác xây dựng cơ quan, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, chú trọng cải thiện điều kiện, trang bị thêm phương tiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. 

Đơn vị cũng chỉ đạo tiếp tục phổ biến và triển khai thực hiện tốt các quy định về cán bộ, công nhân viên và người lao động, xây dựng và niêm yết “Tiêu chuẩn đạo đức cán bộ tại đơn vị”. Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 1663/CT-UBND tỉnh Kon Tum, nhằm góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về công tác các đoàn thể, công ty Lâm nghiệp Ia H’Drai cũng tăng cường quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động, làm tốt công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức. Ngoài ra, công tác an sinh, phúc lợi xã hội như: tổ chức thăm hỏi lúc đau ốm, hoạn nạn, tổ chức tặng quà cho các cháu mỗi dịp Quốc tế thiếu nhi…cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và một số hạn chế còn tồn tại, năm 2019, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai phấn đấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song song với đó, đơn vị cũng mong muốn được xem xét điều chỉnh tăng kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ 200.000đ/ha/năm lên 300.000đ/ha/năm để đáp ứng đủ theo Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Về một số hạn chế còn tồn tại như: tình trạng tàu thuyền, phà lén lút vận chuyển người, phương tiện, lâm sản trái pháp luật trên sông Sê San, đơn vị cũng hy vọng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có phương án, biện pháp kiểm soát chặt chẽ các phương tiện. Nhằm ngăn chặn các hoạt động xâm hài đến tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Ia H’Drai, góp phần bảo toàn diện tích rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp do Công ty trực tiếp quản lý.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm