Quý I/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt hơn 985 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I/2024 của Bamboo Capital đạt 98,1 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. 

Tập đoàn Bamboo Capital (mã ck: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể mảng năng lượng tái tạo chứng tỏ hiệu quả khi đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng doanh thu của Bamboo Capital với 320 tỷ đồng, chiếm 32%; xây dựng hạ tầng 222 tỷ đồng, chiếm 22%; bất động sản 209 tỷ đồng, chiếm 21%. Dịch vụ tài chính đóng góp phần lớn từ Tổng công ty bảo hiểm AAA cũng vươn lên chiếm 18% tỷ trọng doanh thu (trong khi cùng kỳ chỉ có 11%).

Quý I/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt hơn 985 tỷ đồng ảnh 1

Quý I/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt hơn 985 tỷ đồng ảnh 2

Bên cạnh việc doanh thu tăng trưởng, một yếu tố quan trọng khác cũng được đề cập đến đó là việc BCG kiểm soát tốt chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí lãi vay của Tập đoàn giảm 129,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương với mức giảm 32,7%. Việc giảm chi phí lãi vay là nhờ các nỗ lực chủ động thanh toán nợ vay và nợ đối tác trong năm 2023 để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I/2024 của Bamboo Capital đạt 98,1 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2024, Tổng tài sản Bamboo Capital đạt 42.592 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 17.673 tỷ đồng, tăng 1,2%.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức 1,4 lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống mức 0,5 lần so với mức hơn 1 lần tại quý I/2023.

Tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 298,1 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024 do trong kỳ công ty con BCG Energy đã thực hiện mua lại CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 432 tỷ đồng cũng do một phần khoản đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa được chuyển nhượng cho đối tác để phát triển công nghệ đốt rác hiện đại. Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận 62 tỷ đồng trong quý I/2024 do Tổng công ty Bảo hiểm AAA thực hiện tăng vốn.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông 2024 mà Bamboo Capital công bố, Tập đoàn này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng 556% về lợi nhuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Bamboo Capital sẽ tổ chức vào ngày 27/4 theo hình trực tuyến.

Đọc thêm