Thông tin mới về tuyển sinh thạc sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy chế tuyển sinh và đào thạc trình độ thạc sĩ Bộ GD&ĐT mới ban hành, giao các trường quyết định tuyển sinh theo 3 phương thức: Thi tuyển, xét tuyển và kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Trong đó, tại Điều 6 quy định về tổ chức tuyển sinh và công nhận học viên.

Theo đó, việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm do cơ sở đào tạo quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình đạo tạo thạc sĩ theo quy định hiện hành.

Phương thức tuyển sinh do cơ sở đào tạo quyết định bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển; đảm bảo đánh giá minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức năng lực người dự tuyển.

Cơ sở đào tạo được tổ chức tuyển sinh trực tuyến khi đáp ứng những điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với thi tuyển trực tiếp

Thông báo tuyển sinh được công bố trên trang thông tin điện tử cửa cơ sở đào tạo ít nhất 45 ngày tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển. Cơ sở đào tạo công bố:

Đối tượng và điều kiện dự tuyển;

Chỉ tiêu tuyển sinh theo chương trình đào tạo và hình thức đào tạo;

Danh mục ngành phù hợp của từng chương trình đào tạo và quy định những trường hợp phải hoàn thành học bổ sung;

Hồ sơ dự tuyển;

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh

Mức học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình từng năm học, cả khoá học;

Những thông tin cần thiết khác.

Cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận học viên trúng tuyển khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo kèm theo các minh chứng

Quy chế của các cơ sở đào tạo quy định cụ thể về Kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, phương thức tuyển sinh; Quy trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và công nhận học viên trúng tuyển.

Ngoài ra, quy chế cơ sở đào tạo còn quy định về các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; công tác lưu trữ, bảo mật trong công tác tổ chức thi tuyển và xét tuyển; việc kiểm tra, thanh tra và giám sát nội bộ trong công tác tuyển sinh; trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong công tác tổ chức tuyển sinh và những quy định khác liên quan đến tuyển sinh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm