Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ GD&ĐT vừa công bố 77 cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89.

Hình minh hoạ.

Hình minh hoạ.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

Theo đó, 74 cơ sở giáo dục đại học tham đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm:

Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 1
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 2
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 3
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 4
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 5
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 6
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 7
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 8
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 9
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 10
Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 11

Ngoài ra, 3 cơ sở giáo dục đại học được đào thạc sĩ gồm:

Danh sách các cơ sở giáo dục được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 89 ảnh 12

Cũng theo quyết định này, các cơ sở đào tạo ở nước ngoài được lựa chọn đào tạo cho Đề án 89 có ngành thuộc nhóm 500 ngành đào tạo hàng đầu trong 5 năm gần đây thuộc 3 bảng xếp hạng là QS, THE và US News.

Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (gọi tắt là Đề án).

Mục tiêu chung của đề án là Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mục tiêu cụ thể của đề án là Đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; 3% giảng viên được đào tạo trong nước và phối hợp giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới;

Thu hút được ít nhất 1.500 nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc trong nước, ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam;

Phấn đấu 80% giảng viên các trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao đạt trình độ thạc sĩ trở lên, được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và trong nước đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới, cơ cấu hợp lý;

Đến 2030, phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trong đó chú trọng các năng lực của giảng viên về: Phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm