Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng bán đấu giá 05 tài sản

(PLO) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng bán đấu giá 05 tài sản sau:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 139m2 và toàn bộ tài sản trên đất, thuộc thửa đất số 109A, tờ bản đồ số 09, tại khu dân cư số 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 354807, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00415/VN, do UBND quận Lê Chân cấp ngày 13/10/1999.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 116m2 và toàn bộ tài sản trên đất, thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 02, tại xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải (nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận QSDĐ số I 781791, vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 01713A QSDĐ/, do UBND huyện An Hải cấp ngày 13/10/1999.

3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất diện tích 116m2 và toàn bộ tài sản trên đất, thuộc thửa đất số 29A, tờ bản đồ số 02, tại xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải (nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận QSDĐ số I 781794, vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 01721A QSDĐ/, do UBND huyện An Hải cấp ngày 13/10/1999.

4. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất diện tích 116m2 và toàn bộ tài sản trên đất thuộc thửa đất số 29B, tờ bản đồ số 02 tại xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải (nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận QSDĐ số I 781793, vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 01721B QSDĐ/, do UBND huyện An Hải cấp ngày 13/10/1999.

5. Tài sản 5: Quyền sử dụng đất diện tích 116m2 và toàn bộ tài sản trên đất thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 09 tại số 769 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng; Giấy chứng nhận QSDĐ số 633645, vào sổ cấp GCN số: 00971/VN, do UBND quận Lê Chân cấp ngày 05/11/2010.

- Cả 05 tài sản trên cùng tại địa chỉ: Số 769 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. 

- Tổng giá khởi điểm của 05 tàn sản: 14.481.000.000đ (Mười bốn tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

- Thời gian tham khảo, đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2017 đến 10 giờ 00 ngày 02/6/2017.

- Thời gian xem tài sản: Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá tại nơi có tài sản.

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 30 ngày 06/6/2017. 

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng; Địa chỉ: số 152 Văn Cao, TP.Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3732779 - 3822476 - 0913246042./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm