Thu hồi 13 dự án chậm tiến độ tại Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Kết luận số 910-KL/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết quả kiểm tra, rà soát các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Đô thị thành phố Bắc Ninh.
Đô thị thành phố Bắc Ninh.

Để thực hiện Kết luận trên, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của 13 dự án. Trong đó, 11 dự án đã có kết luận thanh tra của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, 02 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, vi phạm.

Trong số các địa phương có dự án vi phạm sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhiều nhất là thị xã Thuận Thành 4 dự án, TP Bắc Ninh 3 dự án. Cùng với đó, huyện Tiên Du 2 dự án, TP Từ Sơn 2 dự án. Ngoài ra, thị xã Quế Võ 1 dự án và huyện Lương Tài 1 dự án.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan như, Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh... phối hợp với các địa phương lập hồ sơ quản lý. Đồng thời kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, vi phạm sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Đọc thêm