Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Lai Châu

(PLVN) -Sáng ngày 20/11, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đăng ký giao dịch bảo đảm).

Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh, như: về công tác quản lý nhà nước, đã chú trọng ban hành văn bản nhằm hoàn thiện thể chế về công tác này; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; các sở, ban, ngành đã tích cực phối hợp, hướng dẫn đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận và giải quyết 18.4222 hồ sơ về giao dịch bảo đảm.

Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, từ năm 2018 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã thường xuyên hướng dẫn các cơ quan liên quan, tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho 350 lượt công chức tư pháp - hộ tịch của 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành từ năm 2018 đến nay, đã phát hiện 02 văn bản quy phạm pháp luật có quy định không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Theo đề xuất, tham mưu của các cơ quan chuyên môn, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã xử lý các văn bản nêu trên cho phù hợp để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, Đoàn công tác cũng đã nghe và giải đáp khó khăn, vướng mắc của sở, ban, ngành và đại biểu tham dự về thực tiễn thực hiện tại địa phương. 

Thực tế, tại tỉnh Lai Châu phần lớn nhà ở, tài sản gắn liền với đất chưa thực hiện việc đăng ký chứng nhận quyền sở hữu nên việc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay xuất hiện giấy chứng nhận giả, chữ ký, dấu giả,…gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lai Châu khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách cũng như về kinh phí.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Lai Châu ảnh 1
 Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định thời gian qua các cơ quan trong toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác đăng ký biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn có những lúng túng, khó khăn nhất định.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành của tỉnh làm tốt hơn nữa các công tác này trong thời gian tới; giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính quan tâm về biên chế, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Sở Tư pháp và các Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đồng thời đề xuất với Đoàn công tác: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật để góp phần cải cách thể chế, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; hỗ trợ địa phương trong quá trình ban hành, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến cụ thể, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với tỉnh Lai Châu ảnh 2
 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc kiện toàn bộ máy làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc kiện toàn bộ máy làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; chú trọng tin học hóa hệ thống hồ sơ; chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giữa các hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bảo đảm. Với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cần thường xuyên kiểm tra, xử lý đúng pháp luật, phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm