Thủ tục công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ GD&ĐT mới ban hành thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương (gọi chung là văn bằng).

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng. Theo đó, người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT (sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng).

Các minh chứng để xác thực văn bằng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng.

Các minh chứng gồm: bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt và bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp; Bản sao phụ lục văn bằng hoặc bản kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt; minh chứng thời gian học ở nước ngoài (nếu có); văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu cơ sở cấp bằng giáo dục yêu cầu).

Trong thời gian 20 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả công nhận cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời gian trả kết quả công nhận văn bằng không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Thông tư này cũng quy định, kết quả công nhận văn bằng được ghi trên giấy công nhận theo mẫu tại Phụ lục I và phụ lục II thông tư này. 

Trong trường hợp văn bằng không đủ điều kiện công nhận hoặc quá thời hạn quy định mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng phải trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng.

Trường hợp không xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng cung cấp thông tin và công nhận giá trị của văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính.

Thông tư này cũng hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng lập sổ cấp giấy chứng nhận văn bằng. Trong đó ghi các thông tin về: họ tên, ngày tháng năm sinh của người công nhận được cấp bằng; tên cơ sở giáo dục cấp bằng; hình thức đào tạo; trình độ tương đương với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam hoặc trình độ theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính; số vào sổ cấp giấy công nhận văn bằng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm