Thủ tướng bổ nhiệm 1 Phó Chủ tịch tỉnh, 1 Vụ trưởng làm Thứ trưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội.

Ông Lê Văn Thanh (bên trái) và ông Nguyễn Minh Vũ (bên phải)

Ông Lê Văn Thanh (bên trái) và ông Nguyễn Minh Vũ (bên phải)

Xét đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, xét đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hai Quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 16/9.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm