Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng trong điều kiện mới

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.


Hoạt động báo chí, truyền thông để phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh minh họa

Hoạt động báo chí, truyền thông để phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác định hướng hoạt động báo chí, truyền thông và tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, để định hướng hoạt động báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phục nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước;

Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.              

Cùng chuyên mục

Đọc thêm