Thủ tướng “đặt hàng” Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu loạt chương trình lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng lưu ý công tác nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội cần chú trọng các chương trình lớn của quốc gia, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như chủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tư vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân báo cáo tình hình hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân báo cáo tình hình hoạt động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thời gian qua và những định hướng lớn trong thời gian tới. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển xứng tầm, thời gian tới, nhà trường và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ.

Trong đó, cần nâng tầm Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới khi cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có cơ chế giải phóng tối đa nguồn lực con người rất lớn để đội ngũ cán bộ phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa; xử lý hài hòa, hợp lý, hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, xã hội và thị trường, tăng cường hợp tác công - tư.

Tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TƯ (Trung ương khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và dào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ (Trung ương khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung thực hiện dứt điểm dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Hà Nội) với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả với tư duy, cách làm mới…

Về công tác nghiên cứu, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng các chương trình lớn của quốc gia, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đơn cử như chủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tư vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng nền văn hóa, chính sách, giải pháp phòng chống dịch, khôi phục và phát triển kinh tế; vấn đề cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo; chuyển đổi số; công nghệ sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu nông sản…

Về tự chủ đại học, Thủ tướng yêu cầu tổng kết thực tiễn triển khai mô hình được thực hiện từ năm 1993 tới nay, để đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền. Tinh thần chung là tăng thẩm quyền, tăng phân cấp, tăng tự chủ, linh hoạt, tăng đầu tư để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm