Thừa Thiên Huế tôn vinh 48 gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 02/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong vùng ĐBDTTS&MN.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong vùng ĐBDTTS&MN.

Trong những năm qua, thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài việc tổ chức thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chính sách riêng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: Các chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng; hỗ trợ đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách khác để tạo thêm nguồn lực trợ giúp các thôn, bản đặc biệt khó khăn cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho Nhân dân…

Đến nay, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo được nâng lên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Các điển hình tiên tiến được biểu dương sẽ tạo nên sự lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của ĐBDTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần vun đắp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tôn vinh 48 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong vùng ĐBDTTS&MN tỉnh giai đoạn 2021 - 2023. Đây là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đọc thêm