Thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Lực lượng công an tích cực làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Lực lượng công an tích cực làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 428 ngày 15/5/2021 về tiến độ thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD); ý kiến của các bộ, trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông…, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện CSDLQG về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sẵn sàng tổng kết và vận hành chính thức cùng thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực.

Trong quá trình triển khai kịp thời đánh giá, chấn chỉnh, xử lý vi phạm để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân cũng như động viên, khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, thiết lập Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên cơ sở khai thác thông tin từ CSDLQG về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD; phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp cấp giấy tờ cư trú hoặc xác nhận cư trú đối với các trường hợp còn có khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề về quốc tịch để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với CSDLQG về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch cho các trường hợp không có quốc tịch Việt Nam hoặc chưa xác định được quốc tịch Việt Nam, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an trong đánh giá về an toàn thông tin các cơ sở dữ liệu có nhu cầu kết nối với CSDLQG về dân cư, bảo đảm an toàn thông tin mạng trước khi kết nối và bảo đảm việc kết nối thông suốt, liên tục, hiệu quả. Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp hướng dẫn những vướng mắc liên quan đến xác định tôn giáo trong CSDLQG về dân cư và quá trình cấp CCCD, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng CSDLQG về dân cư, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ngày 16/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, đảm bảo kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát về kỹ thuật đảm bảo hiệu quả, không trùng lắp; sử dụng chung tối đa các hạng mục, nguồn lực đã đầu tư cho dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trước ngày 20/6/2021. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xử lý các đề nghị của Bộ Tư pháp về vốn theo quy định.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông; chia sẻ và sử dụng chung nguồn lực, tài nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm