Tích cực chuẩn bị nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 15/6, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp; trong đó xem xét, cho ý kiến 6 nội dung và thông qua 1 Nghị quyết về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Ngay sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan và các cá nhân có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến tại các phiên họp, các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đối với từng nội dung để hoàn chỉnh văn bản trình QH tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV.

Về Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV, UBTVQH giao Tổng Thư ký QH tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp; giao Văn phòng QH phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị tất cả các điều kiện bảo đảm, kể cả vấn đề phòng, chống dịch, các điều kiện khác như an ninh trật tự, các điều kiện về công nghệ thông tin, phương tiện làm việc cho các đại biểu QH khóa XV.

Tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV, do có nhiều đại biểu mới tham gia QH lần đầu nên UBTVQH thống nhất, dành một buổi riêng để làm các thủ tục Phiên họp trù bị và dự kiến sẽ khai mạc Kỳ họp vào ngày 20/7 tới. Chương trình Kỳ họp thứ nhất cũng sẽ được tiến hành theo phương thức tập trung hoàn thành toàn bộ công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung về kinh tế, xã hội và các nội dung khác.

Thời gian từ nay đến khai mạc kỳ họp không còn nhiều, trong khi còn rất nhiều việc phải tiến hành. Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm chất lượng, sớm gửi tài liệu đến các đại biểu QH, nhất là kỳ họp tới có nhiều đại biểu QH mới lần đầu tham gia nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu.

Sau Phiên họp thứ 57, UBTVQH chỉ họp một phiên nữa để xem xét các nội dung còn lại sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến các kế hoạch 5 năm như kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm… Chính phủ cũng đề xuất thêm 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trình QH xem xét trong kỳ họp tới.

Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu chính thức của các nội dung này đến các cơ quan của QH để tiến hành thẩm tra. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia thường đến năm thứ hai của nhiệm kỳ mới quyết định thì nay tất cả nội dung này sẽ được xem xét, quyết định ngay trong Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV. Điều này sẽ tạo điều kiện rất tốt để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cho nên, UBTVQH quyết định không bổ sung thêm bất cứ nội dung gì khác ngoài chương trình. Đồng thời, Chủ tịch QH yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, chuẩn bị các nội dung trình UBTVQH tại phiên họp tháng 7 tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm