Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PLVN) - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (TƯ) đã tổ chức Kỳ họp thứ 15. Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Kỳ họp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Báo cáo tại Kỳ họp cho biết, năm 2020, Hội đồng Lý luận TƯ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động cao, thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cũng trong năm qua, Hội đồng đã tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; đã xây dựng 34 chuyên đề về luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước và sau Đại hội XIII; tổ chức 5 cuộc tọa đàm về phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia viết và biên tập cuốn sách “Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng và toàn thể cơ quan Hội đồng trong năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trọng tâm xuyên suốt nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2021 là tham gia phục vụ việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận TƯ nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025…

Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ cũng lưu ý Hội đồng tham gia đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận TƯ (1986-2021).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng

Kết luận Hội nghị đối thoại với nông dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn liền với sự phát triển khu vực nông thôn và nâng cao trình độ của người nông dân.

Đọc thêm