Tiếp nhận trang thiết bị phần cứng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ phía Nhật Bản

(PLVN) - Chiều 17/3, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận trang thiết bị phần cứng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo gói hỗ trợ phi dự án của Chính phủ Nhật Bản.

Lễ tiếp nhận trang thiết bị phần cứng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo gói hỗ trợ phi dự án của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ tiếp nhận trang thiết bị phần cứng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo gói hỗ trợ phi dự án của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết, triển khai văn kiện đã ký kết, VPCP đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện các quy trình, thủ tục để có thể tiếp nhận trang thiết bị phần cứng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ phía Nhật Bản.

Tiến độ của việc cung cấp trang thiết bị được đẩy nhanh 3 tháng, so với dự kiến ban đầu là tháng 6/2021. 

Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại do phía Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ sẽ góp phần hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Nâng cao hiệu quả việc ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên dữ liệu trực tuyến, dữ liệu mở, khoa học dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Dự án trang thiết bị phần cứng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo gói hỗ trợ phi dự án của Chính phủ Nhật Bản là biểu trưng trong hợp tác số trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm