Tiếp tục đưa một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

(PLVN) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu thời gian tới tiếp tục lựa chọn đưa một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 3/7, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương các kết quả công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Thời gian tới, ông Phan Đình Trạc lưu ý, cần bám vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; phối hợp tổng kết, rút kinh nghiệm qua việc xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Đặc biệt, tiếp tục lựa chọn đưa một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Ngoài ra, cần khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 26, trình đồng chí Thường trực Ban Bí thư ký, ban hành; xây dựng tài liệu và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị 26 và Hướng dẫn của Ban Bí thư; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Bí thư chỉ đạo xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh - trật tự tại khu vực Trụ sở Trung ương Đảng và các cơ quan nhà nước trung ương.

Đồng thời, yham gia ý kiến về Văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp theo thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan chức năng…

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 08 Đề án về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, góp phần tiếp tục “không ngừng, không nghỉ trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng"; 

Thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm