Tiếp tục hoàn thiện Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) - Chiều 19/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình xây dựng Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên cho biết, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” năm 2024 của Bộ Tư pháp (gọi là Đề án 979) và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Cục PBGDPL đã triển khai xây dựng dự thảo Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL.

Cụ thể, Cục đã gửi lấy ý kiến lần 2 dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí chung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức 05 buổi làm việc trực tiếp với Vụ Pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Tư pháp của 6 địa phương thí điểm để thống nhất hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí chung, đồng thời định hướng các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng và triển khai thực hiện Khung tiêu chí chung sau khi được ban hành; Nghiên cứu, Những vấn đề ttiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Khung tiêu chí.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên trình bày báo cáo

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên trình bày báo cáo

Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch; xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn về đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho lãnh đạo, công chức tổ chức, cá nhân các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; Theo dõi, phối hợp với tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Tư pháp các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 tổ chức đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL theo Khung tiêu chí…

Tại buổi làm việc, các đại biểu nhất trí việc sớm ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL làm cơ sở cho các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm tham khảo, vận dụng trong nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí riêng trong Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù, tình hình thực tế của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm. Để hoàn chỉnh dự thảo, các đại biểu còn góp ý về kỹ thuật, quy trình, kinh phí đảm bảo thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai, khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội...

Các đại biểu góp ý hoàn thiện Khung tiêu chí

Các đại biểu góp ý hoàn thiện Khung tiêu chí

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả tiếp thu, giải trình bước đầu của Cục PBGDPL. Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ về đối tượng, điều kiện áp dụng ở mỗi địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Theo đó, Cục PBGDPL cần nỗ lực, cố gắng lựa chọn những phương pháp hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm; nghiên cứu áp dụng một số phương pháp như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đồng bào dân tộc bằng tiếng dân tộc; xây dựng các hình tượng, gương sáng pháp luật có giá trị lan tỏa cao trên các nền tảng mạng xã hội…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần kịp thời hướng dẫn cho các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch, trong quá trình triển khai, địa phương nào có cách làm hay thì cần được áp dụng, hướng dẫn cho các địa phương khác làm theo…

Đọc thêm