Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(PLVN) -Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở và các cơ quan y tế.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh; phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc chấp hành quy định không tập trung quá số người theo quy định tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

Xây dựng phương án làm việc của đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch công tác; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp giao Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh./.

Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm