Tìm cách để nông dân cũng được hưởng lương hưu

(PLO) - Để đạt được mục tiêu “người nông dân là chủ thể của quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực đầu tư cho “Tam nông” nên tập trung vào các vấn đề then chốt mà người nông dân sản xuất nhỏ đang mong đợi.

Ảnh minh họa từ Internet.

Ảnh minh họa từ Internet.

Đem tiếng nói của giai cấp nông dân đến ĐH XII, sáng nay (23/1), Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho rằng, để đạt được mục tiêu “người nông dân là chủ thể của quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực nên tập trung vào các vấn đề then chốt mà người nông dân sản xuất nhỏ đang mong đợi.

Tìm cách để nông dân cũng được hưởng lương hưu ảnh 1
 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường

Chủ tịch Hội Nông dân nêu rõ, sau 30 năm thực hiện đổi mới và hội nhập thế giới, vị thế, vai trò của người nông dân, giai cấp nông dân được nâng cao, mở rộng và tham gia ngày một nhiều vào công việc của Đảng, Nhà nước, địa phương và cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu “người nông dân là chủ thể của quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, thực hiện thành công công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình, nội dung trung hạn, dài hạn xây dựng giai cấp nông dân gắn liền với phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đầu tư cho “Tam nông” phải duy trì đúng theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực nên tập trung vào các vấn đề then chốt mà người nông dân sản xuất nhỏ đang mong đợi.

Đó là, công nghiệp và phương tiện lưu giữ, bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch; xây dựng thương hiệu, thông tin thị trường; hạ tầng cơ sở vật chất cho vùng, miền theo quy hoạch sản xuất; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến và liên kết sản xuất, tiêu thụ.

"Trong tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành, hàng sản xuất theo thế mạnh của vùng miền, địa phương, đặc điểm đất, sinh thái cây trồng vật nuôi gắn với phát triển công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ cho phù hợp"- ông Nguyễn Quốc Cường đề xuất.

Tìm cách để nông dân cũng được hưởng lương hưu ảnh 2
 Có lộ trình thích hợp để nông dân tham gia và được hưởng lương hưu

Bên cạnh đó, "tập trung giải quyết khó khăn, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp bằng tăng cường liên kết, nâng quy mô, phát triển kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng theo thế mạnh vùng, miền.

Mở rộng, nâng cao chất lượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có lộ trình thích hợp để nông dân tham gia và được hưởng lương hưu; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đưa thông tin về cơ sở tới từng địa bàn dân cư" cũng là những giải pháp để nâng cao chất lượng "Tam nông".

Ngoài ra, Hội Nông dân Việt Nam mong muốn Đảng và Nhà nước tổng kết lý luận gắn thực tiễn, đề ra các tiêu chí cụ thể xây dựng mẫu hình "người nông dân mới" trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa với các tiêu chí "nhận thức mới, kiến thức mới, ý thức mới, văn hóa mới, quyết tâm mới” để có đời sống cao hơn; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm