Tin vui cho giáo viên mầm non mới ra trường ở TP HCM

(PLVN) - TP HCM duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng từ năm học 2020 – 2021 đến hết năm học 2024 – 2025.

Giáo viên mầm non mới ra trường được duy trì chế độ hỗ trợ.

Giáo viên mầm non mới ra trường được duy trì chế độ hỗ trợ.

Sáng 23/3, kỳ họp thứ 24, HĐND TP HCM khóa IX đã thông qua 2 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, tính đến năm học 2020 – 2021, ngành học mầm non thành phố đã đạt bình quân 2,1 giáo viên/nhóm, lớp nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT (2,5 giáo viên/nhóm trẻ; 2,2 giáo viên/lớp mầm non học 2 buổi). Vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên mầm non tại một số cơ sở mầm non công lập.

Trong khi đó, hợp đồng với nhân viên nuôi dưỡng để vệ sinh đồ dùng, đồ chơi còn rất ít so với các lớp, nhóm lớp, nhóm trẻ (1.566 nhân viên nuôi dưỡng/5.127 nhóm, lớp). Nguyên nhân chính là do lương hợp đồng của giáo viên chỉ có hơn 3,7 triệu đồng/tháng, nhân viên nuôi dưỡng chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, không thu hút được người làm.

UBND TP  đề xuất HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2017 của HĐND TP về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn. Cụ thể, hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.

Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

Theo UBND TP, hiện còn thiếu 871 giáo viên mầm non (hợp đồng) và cần hợp đồng thêm 3.561 nhân viên nuôi dưỡng. Như vậy tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối tượng này theo dự thảo Nghị quyết là khoảng trên 11 tỉ đồng/năm.

Theo UBND, mặc dù TP có chính sách hỗ trợ chung cho công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018 của HĐND nhưng giáo viên mầm non mới ra trường vẫn là đối tượng có thu nhập thấp.

HĐND TP HCM đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện điểm c, khoản 4.2, điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14-6-2014) của HĐND TP HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.

Cụ thể, HĐND TP thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 - 2021 đến hết năm học 2024 - 2025 theo mức như sau: Năm đầu được tuyển dụng: hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng;

Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng;

Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng và từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành”.

Bên cạnh đó, HĐND TP HCM đã thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 1, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND (ngày 6-7-2017) của HĐND TP HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn.

Cụ thể, TP HCM cho phép hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm