Tinh giản hóa thủ tục cấp thẻ giám định tư pháp

(PLVN) -Đây là tinh thần xuyên suốt tại dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Tinh giản hóa thủ tục cấp thẻ giám định tư pháp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp thì: Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp. Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp có thẩm quyền cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Để triển khai thực hiện quy định nêu trên của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Cục Bổ trợ Tư pháp đang xây dựng, trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về giám định tư pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để giám định viên tư pháp trong hoạt động giám định. Dự thảo Thông tư gồm 3 chương với 8 điều.

Dự thảo Thông tư quy định 02 đối tượng cấp mới thẻ giám định viên tư pháp là: Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và những người đã được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trước ngày 01/01/2021 (ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực) nếu còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp thì được cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định tư pháp phù hợp đối với 02 đối tượng được cấp mới thẻ giám định viên tư pháp, bảo đảm tinh giản hóa thủ tục phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

Cụ thể, đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp gồm: Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp, thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.  

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.

 Đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trước ngày 01/01/2021, dự thảo Thông tư  quy định cụ thể cho đối tượng là giám định viên tư pháp hoạt động tại các cơ quan ở Trung ương và giám định tư pháp hoạt động ở địa phương.

Theo đó, danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021, còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật Giám định tư pháp do Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, lập; thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. 

Danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật Giám định tư pháp do Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lập; thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp.

Đối với việc cấp lại, Dự thảo Thông tư quy định thẻ Giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) đến mức không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định rõ cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp ở Trung ương và địa phương. 

Cùng chuyên mục
 Đại tá Cường hỏi cung một đối tượng bị bắt .

“Khắc tinh” của tội phạm đất Cảng

(PLVN) - Giang hồ đất Cảng có tiếng phức tạp bậc nhất cả nước, nhưng khi nghe tên Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Hồ sơ Công an Hải Phòng (từng là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trưởng Công an quận Hồng Bàng), đều “ngại ngần”. Từ 2009 đến nay, Đại tá Cường đã tham gia chỉ huy, điều tra, bắt giữ hàng ngàn vụ án và đối tượng…

Đọc thêm