Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Công văn quản lý cát, sỏi trên 2 hệ thống sông lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành Công văn số 2711-CV/TU về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động bến bãi và khảo sát các mỏ cát trên tuyến sông Hồng.
Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động bến bãi và khảo sát các mỏ cát trên tuyến sông Hồng.

Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu một số nội dung sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành chức năng, các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan.

- Tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, bến, bãi hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, bến, bãi bốc xếp, tập kết vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa; kiên quyết giải tỏa các bến, bãi trái phép không có trong quy hoạch và chấm dứt hoạt động của các bến, bãi không có giấy phép, kể cả bến hành khách.

- Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn.

- Xác định lại mốc giới, trữ lượng cát của các mỏ đã được cấp phép khai thác cho các doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả hoạt động, việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tác động đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và trong từng giai đoạn. Khai thác, đánh giá trữ lượng của các mỏ cát mới, các mỏ cát đã khai thác hết; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa các mỏ cát trong quy hoạch vào khai thác theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất vùng bãi sông Hồng, sông Luộc; kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép, công trình xâm phạm hành lang an toàn đê điều và các vi phạm pháp luật. Kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án sản xuất gạch, ngói ngoài vùng đất bãi để bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nhất là đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, bảo vệ môi trường.

- Kiên quyết đóng cửa các nhà máy sản xuất gạch, ngói gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các tỉnh thành giáp Hưng Yên, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Đảng ủy Công an tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện;

Theo kế hoạch các đơn vị chức năng sẽ định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Đọc thêm