Tỉnh ủy Thái Bình chính thức giải đáp về “lùm xùm” liên quan đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(PLVN) - Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có thông cáo báo chí chính thức về thông tin ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình "được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định". 

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Theo đó, tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ truy lục hồ sơ, rà soát, kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung thông tin được nêu.

Ngày 14/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã họp, nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và đầy đủ các thông tin liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã thảo luận, phân tích và đi đến thống nhất kết luận các vấn đề liên quan, đồng thời đưa ra thông cáo báo chí chính thức để rộng đường dư luận.

Theo nội dung thông cáo báo chí, ông Nguyễn Khắc Thận tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng Kiểm sát hệ chính quy 4 năm (từ tháng 9/1991 đến tháng 6/1995); cử nhân Luật (hệ chuyên tu từ tháng 5/2001 đến tháng 01/2003) và thạc sỹ quản lý kinh tế (từ tháng 9/2012 đến tháng 01/2015).

Ông Thận là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; có năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; được cán bộ, đảng viên, tập thể cấp uỷ, chính quyền tỉnh và huyện Quỳnh Phụ tín nhiệm, đánh giá cao.

Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Việc xem xét về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã được Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015 xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo và quyết định đúng thẩm quyền, khách quan, không trái với các quy định của Trung ương; căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban cán sự đảng VKSNDTC và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó, tiêu chuẩn về ngạch công chức đối với chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thành phố được sửa đổi thành "đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương" là đúng thẩm quyền và để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác cán bộ của địa phương trong bối cảnh có nhiều đồng chí cán bộ ở cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh tuy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính do chưa có chỉ tiêu, do đó không thể điều động, luân chuyển để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Đồng thời, việc sửa đổi này cũng nhằm để bảo đảm thống nhất tiêu chuẩn giữa các chức danh tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, Phó Giám đốc sở, ngành...). Việc điều chỉnh tiêu chuẩn nêu trên là nhằm mục đích tạo thuận lợi cho công tác cán bộ ở địa phương, không phải vì lợi ích của một cá nhân nào.

Việc ông Nguyễn Khắc Thận được điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu giữ 8 chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp tỉnh trong 13 năm (từ tháng 7/2006 được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Phụ đến tháng 7/2019 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình) đều gắn với những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ ở địa phương (như để kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn khuyết thiếu hoặc vào dịp bầu cử cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ các cấp); được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ và được thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, dựa trên uy tín và tín nhiệm đối với cán bộ.

Cũng theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020: Việc một số kênh thông tin thời gian qua phản ánh sự việc liên quan đến quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Thái Bình với một số nhận định, quy kết là chưa thật chính xác, một chiều, thiếu khách quan và chưa được các cơ quan có trách nhiệm kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nói riêng và công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình nói chung.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các thông tin đăng tải trên các kênh truyền thông, nhất là trên báo chí liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và về công tác cán bộ phải là những thông tin chính thống, bảo đảm chính xác, khách quan, toàn diện; mọi thông tin mang tính chất suy diễn, phiến diện, một chiều, thiếu tính xây dựng đều không được hoan nghênh vì sẽ tạo ra dư luận không đúng, gây hiểu lầm, hoang mang trong xã hội, gây mất đoàn kết và ảnh hưởng không tốt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh Thái Bình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm