Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM được thực hiện từ ngày 1/7/2021

(PLVN) - Với 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2021.

TP HCM sẽ tổ chức chính quyền đô thị từ 1/7/2021. Ảnh: hochiminh.gov.vn

TP HCM sẽ tổ chức chính quyền đô thị từ 1/7/2021. Ảnh: hochiminh.gov.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV, sáng 16/11, QH đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và biểu quyết thông qua Nghị quyết. Với 87,14% tổng số đại biểu QH tán thành, QH đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở TP HCM là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND TP HCM và UBND TP HCM.

Chính quyền địa phương ở quận tại TP HCM là UBND quận. UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP HCM.

Chính quyền địa phương ở phường tại TP HCM là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của UBND TP HCM, UBND quận, UBND thành phố thuộc TP HCM và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc TP HCM.

Cũng theo Nghị quyết, HĐND TP HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan. Thường trực HĐND TP HCM gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các ủy viên là Trưởng ban của HĐND Thành phố. 

Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM được thực hiện từ ngày 1/7/2021 ảnh 1
 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM

UBND TP HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ tịch UBND TP HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận; Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND quận. UBND quận có không quá 3 Phó Chủ tịch.

HĐND thành phố thuộc TP HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1/7/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm