Tổ chức Lễ chào cờ và hát Quốc ca hằng tháng tại Bộ TT&TT

Sáng nay, 4/9, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), lần đầu tiên cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở Bộ thực hiện Lễ chào cờ và hát Quốc ca, báo cáo tình hình chính trị nội bộ trong tháng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; cùng các Thứ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ TT&TT tham dự Lễ chào cờ và hát Quốc ca. Ảnh: http://mic.gov.vn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; cùng các Thứ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ TT&TT tham dự Lễ chào cờ và hát Quốc ca. Ảnh: http://mic.gov.vn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; các Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Bộ  (số 18 Nguyễn Du, Hà Nội) tham dự Lễ.

Sau Lễ chào cờ và hát Quốc ca, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT báo cáo tình hình chính trị nội bộ trong tháng 8/2018 của Bộ.

Lễ chào cờ và hát Quốc ca dự kiến được Bộ TT&TT duy trì thường xuyên vào ngày làm việc đầu tiên của tuần 1 hàng tháng, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT, tháng đầu tiên đảm nhiệm vị trí Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo những vấn đề mới, quan trọng như: Định hướng phát triển Ngành trong thời gian tới – Vai trò tiên phong của Ngành trong việc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, bước đầu, Quyền Bộ trưởng đã chỉ đạo về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Bộ và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thời gian tới. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phụng sự Tổ quốc để hoàn thành nhiệm vụ; tích cực thông tin, tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, vị trí, sứ mệnh của Ngành TT&TT trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước;

Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tăng cường làm việc với các địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy lĩnh vực TT&TT phát triển bền vững, khẳng định rõ vai trò quan trọng của Ngành trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Các đơn vị hoàn thành xây dựng hệ thống đo lường (KPI) theo các lĩnh vực quản lý trong Quý III/2018 và thực hiện quy trình giám sát thường xuyên, tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 1/10/2018...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm