Tọa đàm hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ cơ sở giáo dục Đại học

(PLVN) -Ngày 30/9, Chi hội Luật gia Đại học Luật Hà Nội cùng với Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018”. 

Tọa đàm hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ  cơ sở giáo dục Đại học

Có hiệu lực từ 1/7/2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào ngày 19/11/2018 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Tọa đàm hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ  cơ sở giáo dục Đại học ảnh 1
 

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Huy Bằng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT chia sẻ một số điểm mới quan trọng trong Luật Giáo dục đại học như: mô hình trường và định hướng phát triển; cơ cấu tổ chức của trường; Hội đồng trường; Hiệu trưởng; tuyển sinh, đào tạo… 

Bên cạnh đó, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh về sự cần thiết hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ. “Với hơn 40 điểm mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học nhiều yêu cầu cần phải hoàn thiện để đáp ứng quy định của Luật, đặc biệt hệ thống văn bản nội bộ để quản trị, quản lý, điều hành cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ đại học. Trên thực tế hiện nay, văn bản nội bộ của nhiều trường còn thiếu, không cập nhật và chỉ mang tính hình thức, thậm chí trái quy định của pháp luật, dẫn đến nhiều hoạt động thiếu thống nhất, tùy tiện, khi vướng mắc không có cơ sở để xử lý”, ông Nguyễn Huy Bằng cho biết. 

Mặc dù đã có đổi mới, tuy nhiên vấn đề hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ vẫn gặp phải nhiều khó khăn. Theo đó, nhiều văn bản hướng dẫn Luật và văn bản về đào tạo, nghiên cứu khoa học, học sinh sinh viên…chưa được ban hành. Nhận thức về những điểm mới của Luật chưa sâu sắc, về vai trò của hệ thống văn bản nội bộ ở nhiều trường chưa đúng mức. Kinh nghiệm và năng lực của Hội đồng trường còn hạn chế. Bộ phận pháp chế của các trường còn yếu…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm