Tổng kết Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam – giai đoạn 2” (FCPF-2)

(PLVN) - Chiều nay - 26/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam – giai đoạn 2”  (FCPF-2).

Toàn cảnh tọa đàm.

Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm Nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, Dự án được triển khai từ tháng 11/2016 đến 30/6/2020 tại Hà Nội và 6 tỉnh Bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với tổng kinh phí 5,696 triệu USD, trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 5,0 triệu USD, đến từ quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án FCPF-2 được triển khai với mục tiêu Hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật cho các cơ quan liên quan ở Trung ương và sáu tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam; xây dựng Chương trình Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPD) giai đoạn 2018-2025, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP) theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 và Đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris 2015.

Sau ba năm thực hiện, Dự án đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác trong ngành Lâm nghiệp; Bảo tồn, nâng cao trữ lượng các – bon rừng và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 và các Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) cho sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ...

Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025 (ER-P).

Đồng thời tích cực hỗ trợ tiến trình đàm phán và ký kết Thoả thuận chi trả giảm phát thải (ERPA) giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới để thực hiện ER-P.

Dự án đã hỗ trợ cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ 675 máy tính bảng và tập huấn sử dụng cài đặt phần mềm chuyên dụng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; Dự án đã tập huấn kỹ thuật cho các Ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, trong đó hỗ trợ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lâm nghiệp Hương Sơn - Hà Tĩnh duy trì giá trị chứng chỉ với tổng diện tích là 19.708 ha, Nhóm chứng chỉ rừng Liên hiệp HTX Tây Kim – Hương Sơn – Hà Tĩnh duy trì giá trị chứng chỉ với tổng diện tích là 358 ha/ 199 hộ thành viên và Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh – Thanh Hóa được cấp chứng chỉ rừng số GFA-FM/COC-003698 tổng diện tích là 10.292 ha.

Chương trình Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025 (ER-P) là chương trình REDD+ đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo cách tiếp cận chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải ở quy mô cấp vùng, được Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp thông qua tại cuộc họp các nước thành viên lần thứ 17 tại Paris vào tháng 2/2018.

Việt Nam tự huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Chương trình với mục tiêu giảm phát thải khoảng 25 triệu tấn CO2e, trong đó Quỹ đối tác các-bon trong Lâm nghiệp đã cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2e thông qua Thỏa thuận chi trả Giảm phát thải (ERPA) với giá dự kiến 5 USD/tấn CO2e, tương đương 51,5 triệu USD. Việt Nam sẽ nhận chi trả này sau khi kết quả giảm phát thải được thẩm định rõ ràng và minh bạch bởi một bên thẩm định độc lập. Phần còn lại, Việt Nam có quyền bán cho các đối tác khác.

"Chương trình Giảm phát thải  và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mở ra cơ hội tạo ra giá trị gia tăng của rừng, là động lực cho những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, với người hưởng lợi là chủ rừng, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, các cộng đồng được giao đất, giao rừng...

Trên cơ sở Thỏa thuận chi trả giảm phát thải ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới, sẽ có ba Kỳ báo cáo giảm phát thải và kiểm chứng kết quả để chi trả như sau:

Kỳ Báo cáo 1: 01/02/2018 - 31/12/2019 với 3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 15 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 1 năm 2020.

Kỳ Báo cáo 2: 01/01/2020 - 31/12/2022 với 4 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương 20 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 2 năm 2023.

Kỳ Báo cáo 3: 01/01/2023 - 31/12/2024 với 3,3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 16,5 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 3 năm 2025.

Với nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân sáu tỉnh Bắc Trung Bộ, việc thực hiện thành công Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải sẽ là tiền đề mở rộng thực hiện REDD+ ra nhiều tỉnh thành có rừng trên cả nước và thu hút các đối tác tài chính mới".
Cùng chuyên mục
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Giải đáp gói thầu “Tư vấn thẩm tra đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam”

(PLVN) - Nhằm trao đổi về những nội dung mà các nhà thầu chưa rõ, tăng cường tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, hôm nay - 15/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam” bằng hình thức trực tuyến.

Đọc thêm