Tổng số vốn nhà nước đã bán chỉ chiếm khoảng 8% tổng số vốn nhà nước tại DN

(PLO) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước còn chậm. 

Trong 6 tháng đầu năm, mới có 8/85 DN theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với giá trị được phê duyệt 29,4 nghìn tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thoái vốn 2,5 nghìn tỷ đồng, thu về 6,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ khi bắt đầu chủ trương CPH đến nay, tổng số vốn nhà nước đã bán chỉ chiếm khoảng 8% tổng số vốn nhà nước tại DN.

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 7 nghị định (trong đó có 6 nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của 4 tập đoàn, 2 tổng công ty). 

Để đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc, CPH các DN nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc cổ phần chi phối theo tinh thần Nghị quyết TƯ 5 (khóa XII) Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt phương án tái cơ cấu các DNNN trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, CPH, thoái vốn. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm