TP Hồ Chí Minh lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII

(PLVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng Tiểu ban…
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 29/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi họp Tiểu ban, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thông qua quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua dự thảo quy chế làm việc của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, thông qua nội dung định hướng chỉ đạo (chủ đề, mục tiêu tổng quát đại hội), đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Tiểu ban Văn kiện gồm 22 người, trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực. Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Phó Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh kế hoạch chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn kiện khác trình đại hội.

Tiểu ban Văn kiện có Tổ Biên tập giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy quyết định. Tổ Biên tập giúp Tiểu ban Văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan; trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Tổ Biên tập Văn kiện gồm 13 đồng chí và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh là Tổ trưởng.

Đọc thêm